Có 1 bài viết nói về

Barrett thực quản: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Barrett thực quản: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Barrett thực quản

Barrett thực quản: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu về Barrett thực quản Bệnh Barrett thực quản là gì? Barrett thực quản là một loại bệnh lý tiêu hóa, xảy ra khi các tế bào lót trong thực quản trở nên bất thường. Các tế bào này được gọi là tế bào vảy thường lót ở thực quản. Khi mắc bệnh Barrett thực quản, […]

Đọc toàn bộ