Có 1 bài viết nói về

Bạo lực gia đình là hành vi gì? Dấu hiệu & Nguyên nhân – Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bạo lực gia đình là hành vi gì? Dấu hiệu & Nguyên nhân – Healthy Stories

Bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình là hành vi gì? Dấu hiệu & Nguyên nhân – Healthy Stories

Tìm hiểu chung Khái niệm bạo lực gia đình Theo Tổ chức Hỗ trợ Phụ nữ, bạo lực gia đình bao gồm các hành vi như: kiểm soát, ép buộc, đe dọa, hạ nhục và bạo lực (kể cả bạo lực tình dục). Phần lớn các trường hợp này là do vợ/chồng hiện tại hoặc […]

Đọc toàn bộ