Có 1 bài viết nói về

Ban xuất huyết: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Ban xuất huyết: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Ban xuất huyết

Ban xuất huyết: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Ban xuất huyết là gì? Ban xuất huyết là những đốm tròn nhỏ xuất hiện trên da, đây là kết quả của chảy máu. Chảy máu gây ra các chấm xuất huyết màu đỏ, nâu hoặc tím. Ban xuất huyết thường xuất hiện thành chùm, trông giống như phát ban. Các nốt […]

Đọc toàn bộ