Có 1 bài viết nói về

Bamifylline: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bamifylline: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Bamifylline: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bamifylline Thương hiệu: Bamifix, Trentadil và Briofil. Tác dụng Tác dụng của bamifylline là gì? Bamifylline là một dẫn xuất xanthine được sử dụng để làm giãn phế quản. Bạn nên dùng bamifylline như thế nào? Dùng bamifylline theo hướng dẫn của bác sĩ. Bạn nên bảo quản bamifylline như thế nào? […]

Đọc toàn bộ