Có 1 bài viết nói về

Bambuterol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bambuterol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Bambuterol: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bambuterol Thương hiệu: Roburol, Bambec, A-Terol, Bamtel, Baburol, Bambutor, Bamebin, Bamrin, Lungtec, Oxeol, Teratrol và Bambi. Tác dụng Tác dụng của bambuterol là gì? Bambuterol thuộc nhóm thuốc giãn phế quản vì thuốc này làm giãn (mở rộng) đường hô hấp. Thuốc này hoạt động bằng cách làm giãn các đường dẫn […]

Đọc toàn bộ