Có 1 bài viết nói về

Bạch cầu tế bào tóc: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bạch cầu tế bào tóc: Triệu Chứng Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Bạch cầu tế bào tóc

Bạch cầu tế bào tóc: Triệu Chứng, Chẩn Đoán và Điều Trị • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bạch cầu tế bào tóc là bệnh gì? Bệnh bạch cầu tế bào tóc là một loại hiếm gặp của bệnh ung thư máu (bệnh ác tính). Đây là một căn bệnh thuộc tế bào B hoặc tế bào lympho, một loại tế bào bạch cầu. Bệnh có tên gọi này là do hình dáng […]

Đọc toàn bộ