Có 1 bài viết nói về

Bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng

Bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng là bệnh gì? Triệu chứng & thuốc • Healthy Stories

Tìm hiểu chung Bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng là bệnh gì? Bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng dùng để chỉ một nhóm các triệu chứng thường được gây ra bởi virus Epstein-Barr (EBV). Virus này lây lan qua nước bọt, đó là lý do tại sao một số người gọi đó là “bệnh hôn”. […]

Đọc toàn bộ