Có 1 bài viết nói về

Axit Axetic: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Axit Axetic: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Axit Axetic

Axit Axetic: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Axit Axetic Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: axit axetic Tên biệt dược: Acetasol®, Vasotate® Tác dụng Tác dụng của axit axetic là gì? Axit axetic được sử dụng để điều trị nhiễm trùng tai ngoài (viêm tai ngoài). Axit axetic hoạt động bằng cách […]

Đọc toàn bộ