Có 1 bài viết nói về

Augmentin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Augmentin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Augmentin

Augmentin: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Augmentin Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: Amoxicillin, axit clavulanic Tên biệt dược: Augmentin® Tác dụng của thuốc Augmentin Tác dụng của thuốc Augmentin là gì? Thuốc Augmentin được chỉ định để điều trị ngắn hạn các nhiễm khuẩn gây bởi các vi khuẩn […]

Đọc toàn bộ