Có 1 bài viết nói về

Atracurium Besilate: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Atracurium Besilate: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Atracurium Besilate: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Atracurium Besilate Thương hiệu: Tracrium, Notrixum và Atracurium Abbott. Tác dụng Tác dụng của atracurium besilate là gì? Atracurium besilate được chỉ định như một thuốc hỗ trợ để gây mê toàn thể, tạo điều kiện luồn ống vào khí quản và giãn cơ vân trong quá trình phẫu thuật hoặc thông […]

Đọc toàn bộ