Có 1 bài viết nói về

Atomoxetine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Atomoxetine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Atomoxetine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Atomoxetine Thương hiệu: Strattera. Tác dụng Tác dụng của atomoxetine là gì? Atomoxetine được dùng để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một phần của kế hoạch điều trị tổng thể, bao gồm cả phương pháp tâm lý, xã hội, và các phương pháp điều trị […]

Đọc toàn bộ