Có 2 bài viết nói về

Aspirin là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Có 2 bài viết nói về

Aspirin là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Aspirin

Aspirin là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Aspirin Thương hiệu: Ecotrin, Fasprin, Easprin, Bayer Aspirin, Miniprin, Bufferin, Aspirin pH8 và Aspirin UPSA®. Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid Tác dụng Tác dụng của thuốc aspirin là gì? Aspirin có tác dụng hạ sốt và giảm đau, từ cơn đau nhẹ đến đau vừa như đau cơ, đau răng, […]

Đọc toàn bộ

Aspirin

Aspirin là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Aspirin Thương hiệu: Ecotrin, Fasprin, Easprin, Bayer Aspirin, Miniprin, Bufferin, Aspirin pH8 và Aspirin UPSA®. Phân nhóm: thuốc kháng viêm không steroid Tác dụng Tác dụng của thuốc aspirin là gì? Aspirin có tác dụng hạ sốt và giảm đau, từ cơn đau nhẹ đến đau vừa như đau cơ, đau răng, […]

Đọc toàn bộ