Có 1 bài viết nói về

Asenapine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Asenapine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Asenapine

Asenapine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Asenapine Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: asenapine Phân nhóm: thuốc chống loạn thần Tên biệt dược: Saphris® Tác dụng Tác dụng của thuốc asenapine là gì? Thuốc asenapine được sử dụng để điều trị một số bệnh rối loạn tâm thần, tâm trạng như […]

Đọc toàn bộ