Có 1 bài viết nói về

Aripiprazole: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Aripiprazole: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Aripiprazole: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Aripiprazole Thương hiệu: Abilify. Tác dụng Tác dụng của aripiprazole là gì? Aripiprazole có tác dụng điều trị một số rối loạn tâm thần hoặc tâm lý (như rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, rối loạn Tourette, và chứng dễ bị kích thích kết hợp với rối loạn tự kỷ). […]

Đọc toàn bộ