Có 1 bài viết nói về

Apomorphine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Apomorphine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Apomorphine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Apomorphine Thương hiệu: Apokyn, APO-Go, APO-Go Pen và Uprima. Tác dụng Tác dụng của apomorphine là gì? Apomorphine có một số tác dụng như dopamine, một chất tự nhiên có trong cơ thể của bạn. Nồng độ thấp của dopamine trong não có liên quan đến bệnh Parkinson. Apomorphine được sử dụng […]

Đọc toàn bộ