Có 1 bài viết nói về

Anaferon: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Anaferon: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Anaferon

Anaferon: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Anaferon Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: Kháng thể kháng Interferon gamma Tên thương hiệu: Anaferon Phân nhóm: Thuốc kháng virus/Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch Công dụng thuốc Anaferon Công dụng thuốc Anaferon là gì? Anaferon dùng để: Dự phòng và […]

Đọc toàn bộ