Có 1 bài viết nói về

An tức hương – Thuốc khai khiếu thanh thần chỉ thống

Có 1 bài viết nói về

An tức hương – Thuốc khai khiếu thanh thần chỉ thống

An tức hương – Thuốc khai khiếu, thanh thần, chỉ thống

Bồ đề là cây di thực, mọc ở Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình… Về thành phần hóa học, an tức hương có acid sumaresinolic, coniferyl cinnlamate, lubanyl cinnamate, penylpropyl cinnamate 23%, vanillin 1%, cimanyl cinnamate 1%, styracin, styrene, benzaldebyde, acid benjoic, tinh dầu quế 10 – […]

Đọc toàn bộ