Có 1 bài viết nói về

Amoxicillin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Amoxicillin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Amoxicillin

Amoxicillin: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Amoxicillin Thương hiệu: Amoxil, Moxatag, Trimox, Biomox, Amoxicot, Dispermox, A-Gram, Amitron, Ammox, AmoDHG, Amoxipen, Amoxico-500, Amoxividi, Amoxmarksans, Clamox, Apo-Amoxi, Eumoxin, PMS-Pharmox, Ospamox và Augmentin®. Thông tin quan trọng về thuốc amoxicillin Tác dụng của thuốc amoxicillin Amoxicillin được sử dụng điều trị đại trà các bệnh nhiễm khuẩn. Đây là thuốc kháng […]

Đọc toàn bộ