Có 1 bài viết nói về

Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole

Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole Phân nhóm: thuốc kháng axit, chống trào ngược & chống loét Tác dụng Tác dụng của thuốc Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole là gì? Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole […]

Đọc toàn bộ