Có 1 bài viết nói về

Amlodipine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Amlodipine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Amlodipine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Amlodipine Thương hiệu: Norvasc, Adipin, Agindopin, Aldo 5, Ambelin, Ambidil, Amcardia, Amcor, Amdepin, Amdicor, Amdilate, Amidle-G, Amip, Amlaxopin, Amlibon, Amlid, Amloboston, Amlocor, Amloefti, Amloget, Amlor, Amlopres, Amtim và Cardilopin. Tác dụng Tác dụng của amlodipine là gì? Amlodipine thường được sử dụng chung hoặc riêng biệt với các loại thuốc khác để […]

Đọc toàn bộ