Có 1 bài viết nói về

Amlodipine + Atenolol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Amlodipine + Atenolol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Amlodipine + Atenolol: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Amlodipine + Atenolol Thương hiệu: Amlobet, Amlonol, Tenolol AM, Novaten AM, Alodip Plus Ate, Amlong-A, Emlip-A, Emlon Plus, Intas Amtas-AT, Lopilcar-A, Primodil AT, Scarteron và Stamlo Beta. Tác dụng Tác dụng của amlodipine + atenolol là gì? Atenolol là một loại thuốc chẹn beta tác động chọn lọc trên tim. Amlodipine là […]

Đọc toàn bộ