Có 1 bài viết nói về

Alzepil: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Alzepil: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Alzepil

Alzepil: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Alzepil Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: 5mg donepezil hydroclorid, tương đương với 4,56mg donepezil Tá dược: cellulose vị tinh thể, low substituted hydroxypropyl cellulose, magesi stearate, Opadry-Y-1-7000 White (hypromellose, titan dioxyd, macrogol 400) Tên thương hiệu: Alzepil Phân nhóm: thuốc trị bệnh thoái […]

Đọc toàn bộ