Có 1 bài viết nói về

Aluvia: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Aluvia: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Aluvia

Aluvia: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Aluvia Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: Lopinavir 200mg, ritonavir 50mg Phân nhóm: thuốc kháng virus Tên thương mại: Aluvia Công dụng thuốc Aluvia Công dụng thuốc Aluvia là gì? Bác sĩ thường dùng thuốc Aluvia phối hợp với các thuốc kháng retrovirus khác […]

Đọc toàn bộ