Có 1 bài viết nói về

Alumina: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Alumina: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Alumina

Alumina: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Alumina Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: Aluminum hydroxide, Calcium carbonate, magnesium carbonate, Atropine sulfate Tên thương hiệu: Alumina Phân nhóm: Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét Công dụng thuốc Alumina Công dụng thuốc Alumina là gì? Thuốc Alumina được dùng […]

Đọc toàn bộ