Có 1 bài viết nói về

Allopurinol-Lesinurad: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Allopurinol-Lesinurad: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Allopurinol-Lesinurad

Allopurinol-Lesinurad: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Allopurinol-Lesinurad Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: Allopurinol-Lesinurad Công dụng thuốc Allopurinol-Lesinurad Công dụng thuốc Allopurinol-Lesinurad là gì? Allopurinol-Lesinurad là thuốc kết hợp, hoạt động bằng cách giảm lượng axit uric mà cơ thể tạo ra, đồng thời giúp thận loại bỏ axit uric. […]

Đọc toàn bộ