Có 1 bài viết nói về

Allopurinol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Allopurinol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Allopurinol

Allopurinol: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Allopurinol Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc allopurinol là gì? Thuốc allopurinol được dùng để điều trị bệnh gút và một số loại sỏi thận. Thuốc cũng được sử dụng để ngăn chặn sự gia tăng nồng độ axit uric […]

Đọc toàn bộ