Có 1 bài viết nói về

Allegra-D® Allergy & Congestion: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Allegra-D® Allergy & Congestion: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Allegra-D® Allergy & Congestion

Allegra-D® Allergy & Congestion: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Allegra-D® Allergy & Congestion Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: fexofenadine, pseudoephedrine Tên biệt dược: Allegra-D® Allergy & Congestion 12 Hour, Allegra-D® Allergy & Congestion 24 Hour Phân nhóm: thuốc ho và cảm Tác dụng Tác dụng của thuốc Allegra-D® Allergy & Congestion là gì? […]

Đọc toàn bộ