Có 1 bài viết nói về

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular

Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: acetaminophen, dextromethorphan hydrobromide, chlorpheniramine maleate, phenylephrine hydrochloride Phân nhóm: thuốc ho và cảm Tên biệt dược: Alka-Seltzer Plus® Severe Cold & Flu Formular Tác dụng Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer Plus® Severe […]

Đọc toàn bộ