Có 1 bài viết nói về

Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu

Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: acetaminophen, dextromethorphan, phenylephrine Tên biệt dược: Alka Seltzer Plus® Day Cold & Flu Phân nhóm: thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt, thuốc kháng axit, chống trào ngược […]

Đọc toàn bộ