Có 1 bài viết nói về

Alka-Seltzer®: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Alka-Seltzer®: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Alka-Seltzer®

Alka-Seltzer®: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Alka-Seltzer® Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: aspirin Tên biệt dược: Alka-Seltzer®, Medi-Seltzer® Phân nhóm: thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt/ thuốc kháng axit, chống trào ngược và chống loét Tác dụng Tác dụng của thuốc Alka-Seltzer® là gì? Alka-Seltzer® có […]

Đọc toàn bộ