Có 1 bài viết nói về

Aliskiren – Amlodipine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Aliskiren – Amlodipine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Aliskiren – Amlodipine

Aliskiren – Amlodipine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Aliskiren – Amlodipine Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: Aliskiren – Amlodipine Tên thương hiệu: Tekamlo Phân nhóm: thuốc trị cao huyết áp Công dụng thuốc Aliskiren – Amlodipine Công dụng thuốc Aliskiren – Amlodipine là gì? Aliskiren–Amlodipine là một loại thuốc kết hợp […]

Đọc toàn bộ