Có 1 bài viết nói về

Aleve-D® Sinus&Cold: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Aleve-D® Sinus&Cold: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Aleve-D® Sinus&Cold

Aleve-D® Sinus&Cold: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Aleve-D® Sinus&Cold Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: pseudoephedrine/naproxen Phân nhóm: thuốc ho & cảm Tên biệt dược: Aleve-D® Sinus&Cold Tác dụng Tác dụng của thuốc Aleve-D® Sinus&Cold là gì? Aleve-D® Sinus&Cold là sản phẩm kết hợp giữa pseudoephedrine và naproxen, thường được sử dụng […]

Đọc toàn bộ