Có 1 bài viết nói về

Alendronate Sodium + Colecalciferol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Alendronate Sodium + Colecalciferol: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Alendronate Sodium + Colecalciferol: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Alendronate Sodium + Colecalciferol Thương hiệu: Fosamax Plus. Tác dụng Tác dụng của alendronate sodium + colecalciferol là gì? Alendronate sodium + colecalciferol có tác dụng điều trị tình trạng loãng xương và tăng khối lượng xương. Loãng xương làm cho xương trở nên mỏng hơn và dễ gãy hơn. Nguy cơ […]

Đọc toàn bộ