Có 1 bài viết nói về

Alectinib: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Alectinib: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Alectinib

Alectinib: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Alectinib Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: alectinib Phân nhóm: thuốc trị ung thư phổi Công dụng thuốc alectinib Những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến […]

Đọc toàn bộ