Có 1 bài viết nói về

Albumin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Albumin: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Albumin

Albumin: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Albumin Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc albumin là gì? Albumin là một loại protein huyết tương trong cơ thể người (còn có tên albumin human). Albumin hoạt động bằng cách làm tăng thể tích huyết tương hoặc nồng độ […]

Đọc toàn bộ