Có 1 bài viết nói về

Albendazol STADA® 200mg: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Albendazol STADA® 200mg: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Albendazol STADA® 200mg

Albendazol STADA® 200mg: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Albendazol STADA® 200mg Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên họa chất: albendazole Tên thương mại: Albendazol STADA® 200mg Phân nhóm: thuốc trừ giun sán Công dụng thuốc Albendazol STADA® 200mg Công dụng thuốc Albendazol STADA® 200mg là gì? Thuốc Albendazol STADA® 200mg được dùng điều trị […]

Đọc toàn bộ