Có 1 bài viết nói về

Aflibercept: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Aflibercept: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Aflibercept

Aflibercept: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Aflibercept Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: aflibercept Phân nhóm: liệu pháp nhắm trúng đích/các thuốc nhãn khoa khác Công dụng thuốc aflibercept Công dụng thuốc aflibercept là gì? Aflibercept được sử dụng để điều trị một số bệnh nghiêm trọng về mắt (như […]

Đọc toàn bộ