Có 1 bài viết nói về

Adrenaline® là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Adrenaline® là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Adrenaline®

Adrenaline® là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Adrenaline® Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: epinephrine Tên biệt dược: Adrenaline® Phân nhóm: thuốc tim Tác dụng Tác dụng của thuốc Adrenaline® là gì? Adrenaline® được dùng để điều trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc cái triệu chứng quá mẫn, ví dụ […]

Đọc toàn bộ