Có 1 bài viết nói về

Adrenaline: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Adrenaline: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Adrenaline: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Adrenaline Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc adrenaline là gì? Thuốc adrenaline là một thuốc tác dụng trực tiếp giống giao cảm, kích thích cả thụ thể alpha và thụ thể beta, nhưng lên thụ thể beta mạnh hơn thụ […]

Đọc toàn bộ