Có 1 bài viết nói về

Adenosine triphosphate (ATP): Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Adenosine triphosphate (ATP): Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Adenosine triphosphate (ATP): Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Adenosine triphosphate (ATP) Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dung của thuốc adenosine triphosphate (ATP) là gì? Bạn có thể dùng thuốc adenosine triphosphate để bổ sung năng lượng. Adenosine triphosphate dạng tiêm tĩnh mạch thường được dùng trong những trường hợp sau: […]

Đọc toàn bộ