Có 1 bài viết nói về

Acyclovir 400mg: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Acyclovir 400mg: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Acyclovir 400mg

Acyclovir 400mg: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Acyclovir 400mg Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: acyclovir Phân nhóm: thuốc kháng virus Tên biệt dược: Acyclovir 400mg Tác dụng của thuốc Acyclovir 400mg Tác dụng của thuốc Acyclovir 400mg là gì? Acyclovir 400mg được chỉ định điều trị nhiễm virus herpes simplex da […]

Đọc toàn bộ