Có 1 bài viết nói về

Actelsar 40mg: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Actelsar 40mg: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Actelsar 40mg

Actelsar 40mg: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Actelsar 40mg Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: telmisartan 40mg Phân nhóm: thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II Tên biệt dược: Actelsar 40mg Tác dụng của thuốc Actelsar 40mg Tác dụng của thuốc Actelsar 40mg là gì? Thuốc Actelsar 40mg được sử dụng để […]

Đọc toàn bộ