Có 1 bài viết nói về

Acrivastine-Pseudoephedrine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Acrivastine-Pseudoephedrine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Acrivastine-Pseudoephedrine

Acrivastine-Pseudoephedrine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Acrivastine-Pseudoephedrine Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên hoạt chất: Acrivastine-Pseudoephedrine Phân nhóm: thuốc kháng histamin & kháng dị ứng Công dụng thuốc Acrivastine-Pseudoephedrine Công dụng thuốc Acrivastine-Pseudoephedrine là gì? Acrivastine-Pseudoephedrine là một loại thuốc kết hợp được sử dụng để làm giảm tạm thời các triệu […]

Đọc toàn bộ