Có 1 bài viết nói về

Acetaminophen + Chlorpheniramine + Dextromethorphan + Phenylephrine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Acetaminophen + Chlorpheniramine + Dextromethorphan + Phenylephrine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Acetaminophen + Chlorpheniramine + Dextromethorphan + Phenylephrine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Acetaminophen + Chlorpheniramine + Dextromethorphan + Phenylephrine Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tìm hiểu chung Tác dụng của  thuốc acetaminophen + chlorpheniramine + dextromethorphan + phenylephrine là gì? Acetaminophen + chlorpheniramine + dextromethorphan + phenylephrine gồm nhiều hoạt chất được dùng để điều trị tạm thời các triệu chứng cảm lạnh thông thường, […]

Đọc toàn bộ