Có 1 bài viết nói về

Abilify®: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Abilify®: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Abilify®

Abilify®: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Abilify® Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu Tên gốc: aripiprazole Phân nhóm: thuốc chống loạn thần Tên biệt dược: Abilify® Tác dụng Tác dụng của thuốc Abilify® là gì? Abilify® là loại thuốc thường được sử dụng để điều trị các bệnh tâm thần như tâm thần […]

Đọc toàn bộ