Có 1 bài viết nói về

Abacavir + Lamivudine + Zidovudine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Abacavir + Lamivudine + Zidovudine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Abacavir + Lamivudine + Zidovudine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Abacavir + Lamivudine + Zidovudine Thương hiệu: Trizivir. Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc abacavir + lamivudine + zidovudine là gì? Thuốc này gồm 3 hoạt chất: abacavir, lamivudine, và zidovudine. Thuốc này được sử dụng riêng hay với các loại thuốc trị virus HIV khác để giúp kiểm soát sự lây […]

Đọc toàn bộ