Có 1 bài viết nói về

Abacavir + Lamivudine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Có 1 bài viết nói về

Abacavir + Lamivudine: Công dụng liều dùng tác dụng phụ • Healthy Stories

Fallback image

Abacavir + Lamivudine: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ • Healthy Stories

Tên hoạt chất: Abacavir + Lamivudine Thương hiệu: Epzicom. Tìm hiểu chung Tác dụng của thuốc abacavir và lamivudine là gì? Thuốc này gồm 2 hoạt chất: abacavir và lamivudine Thuốc này được sử dụng với các loại thuốc HIV khác để giúp kiểm soát lây nhiễm HIV. Thuốc giúp giảm lượng HIV trong cơ […]

Đọc toàn bộ