Nhiễm sán dây chó: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Bài viết này nói về:
  • Tìm hiểu chung
  • Triệu chứng thường gặp
  • Nguyên nhân gây bệnh
  • Nguy cơ mắc phải
  • Điều trị hiệu quả
  • Chế độ sinh hoạt phù hợp

Tìm hiểu chung

Nhiễm sán dây chó là bệnh gì?

Nhiễm sán dây chó là một bệnh nhiễm trùng gây ra bởi một trong hai loại sán kim và sán dây đa nang. Các nhiễm trùng này còn được gọi là bệnh nang sán.

`); jQuery(“body”).on(“click”, “.hhg-banner-chatbot-js”, function () { jQuery(“#hb-wellcome-bot”).hide(); jQuery(“.hb-notify”).hide(); window.postMessage(“hb_chatbot_show”, “*”); }); } })(); } catch (e) { console.error(“Error when init chatbot banner”, e) }
Tags:

Trả lời