Nang tụy: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị Healthy Stories

Bài viết này nói về:
  • Tìm hiểu chung
  • Triệu chứng thường gặp
  • Nguyên nhân gây bệnh
  • Nguy cơ mắc phải
  • Điều trị hiệu quả
  • Chế độ sinh hoạt phù hợp

Tìm hiểu chung

Nang tụy là bệnh gì?

Nang tụy là túi dịch ở trên hoặc trong tuyến tụy, cơ quan lớn nằm phía sau dạ dày có nhiệm vụ sản xuất một số hormone và enzyme giúp tiêu hóa thức ăn. Trên thực tế, hầu hết các nang tụy không phải là ung thư và nhiều trường hợp không gây ra triệu chứng. Chúng thường được phát hiện trong quá trình chẩn đoán bằng hình ảnh cho một bệnh khác. Một số túi chứa dịch lành tính được lót bằng mô sẹo hoặc mô viêm, không phải là loại tế bào có trong u nang. Tuy nhiên, một số nang tụy có thể trở thành ung thư. Bác sĩ có thể lấy một mẫu dịch nang tụy để xác định xem có các tế bào ung thư không.

`); jQuery(“body”).on(“click”, “.hhg-banner-chatbot-js”, function () { jQuery(“#hb-wellcome-bot”).hide(); jQuery(“.hb-notify”).hide(); window.postMessage(“hb_chatbot_show”, “*”); }); } })(); } catch (e) { console.error(“Error when init chatbot banner”, e) }
Tags:

Trả lời