Dayquil® Cold & Flu là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tên gốc: acetaminophen/dextromethorphan/phenylephrine

Phân nhóm: thuốc ho & cảm

Tên biệt dược: Dayquil® Cold & Flu

Tags:

Trả lời